TD journalistiek & communicatie  


 

redigeren

Wilt u een tekst publiceren, dan moet die goed zijn. Helder, bondig, correct en consequent in opbouw en taalgebruik. Daarvoor kan een gedegen redactie nodig zijn, bijvoorbeeld als meerdere auteurs aan een uitgave of serie werken.

Een zin als:
Tot slot blijkt dat deze trend niet binnen de industrie zich doorzet maar ook binnen de dienstverlening alswel overheid.
wordt dan:
Tot slot blijkt dat deze trend zich doorzet in de industrie, in de dienstverlening, en ook bij de overheid.
En dit:
De prijzen van deze producten zijn veel minder sterk gestegen, soms zelfs gelijk gebleven of gedaald. Wel moet gesteld worden dat dit, zeker voor diensten en nog meer voor maatschappelijke diensten, in veel mindere mate gerealiseerd geldt.
verandert bijvoorbeeld in:
De prijzen van deze producten zijn minder sterk gestegen. Ze zijn soms zelfs gelijk gebleven of gedaald. Alleen voor diensten en zeker voor maatschapelijke diensten geldt dit in mindere mate.
Maar ook korte teksten kunnen verbeteren door ze te bewerken. Een voorbeeld van zo'n tekst
leest u hier. De bestaande tekst heb ik herschreven tot een gestructureerd en goedlopend artikel.
naar boven

corrigeren

Teksten die af zijn, kunnen altijd een laatste en secure blik gebruiken. Denk daarbij aan:
- inhoudsopgave en titels in overeenstemming brengen
- hoofdstuk- en tabelnummeringen consequent doorvoeren
- ontbrekende en onduidelijke stukken in de tekst aangeven
- doublures uit de tekst halen en verschillen daarin signaleren
- opmaak van lijsten en tabellen in een lijn brengen
- dubbele spaties vervangen door enkele
- witregels beperken
en verder bijvoorbeeld:
- geen 'twee een half' maar 'tweeënhalf'
- niet 'zoals o.a.' maar 'zoals'
- en 'gecontroleerd voor' wordt 'gecontroleerd op'.

Heerlijk werk: pagina's lang tekst navlooien op taalgebruik, logica en consequentie.
naar boven

samenvatten

Nog een vorm van tekst bewerken is samenvatten. Een tekst terugbrengen tot de essentie. Vaak is dat een beleidsplan of ander intern rapport dat ik inkort en tegelijkertijd aanpas voor extern gebruik.

    LINKS

 NIEUW

 CONTACT

 COPYRIGHT
 
 
home