TD journalistiek & communicatie  


 
Hieronder enkele voorbeelden van teksten die ik schreef voor commerciële opdrachtgevers. Ze zijn gesorteerd per onderwerp.

onderwijs

ROC Deltion College en de gemeente Zwolle sluiten het integratieproject Familie-Werk af. Ze brengen een brochure uit opdat het succes van het project voortleeft.
Inleiding (fragment)
Bijna vijftien procent van de Zwolse bevolking is in 2000 van buitenlandse herkomst. Een groep die harder groeit dan de autochtone bevolking, maar ook een groep die vaker de aansluiting met de samenleving mist. Dit is dan ook de reden waarom de gemeente in 2001 samen met welzijnsinstelling Travers en het ROC Deltion College subsidie aanvraagt bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). In het project Familie-Werk willen zij ouders van kansarme allochtone gezinnen aan werk helpen met een opleiding én gezinsbegeleiding. Hoofduitvoerder van het project is de dienst Onderwijsbeheer van het Deltion College.
lees verder

De Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle informeert haar medewerkers met het maandelijkse magazine Outlined by Windesheim. Een van mijn vele bijdragen daaraan is dit interview.
“Inhoud belangrijker dan structuur”
Windesheim maakt grote veranderingen door: de fusie met de VU, maar ook intern de overgang naar vraagsturing. Bovenin de organisatie worden grote beslissingen genomen. Reden voor Outlined voor een halfjaarlijks interview met een van de leden van het College van Bestuur (CvB). Hein Dijkstra over het elan van 9 november, de toekomst van Windesheim en het nieuwe organisatiemodel.
lees verder

In een folder van ROC Deltion College over Basiseducatie laten leerlingen van verschillende cursussen weten wat ze van het onderwijs op Deltion vinden.
Hilde Koops (43)
Individueel traject taal en rekenen

Hilde Koops: “Voor mijn werk in een tabaksfabriek moet ik kunnen lezen en schrijven. Ik moet bijvoorbeeld bakken wegen met 1.500 sigaren erin. Dan moet je weten wat 1.500 is, maar ik moet ook opschrijven wat voor soort sigaren er in de bak zitten. Bij Deltion volg ik een Individueel traject Taal en rekenen. Dat is erg goed, want ik leer op mijn eigen niveau en zo leer ik veel meer. Nu ik heb leren lezen is er een wereld voor me opengegaan. Het is handig op het werk, maar ik kan bijvoorbeeld ook straatnamen lezen en nog veel meer. Mensen zeggen ook tegen me dat ik veranderd ben sinds ik de cursus doe. Toen ik begon kon ik haast niets en nu enorm veel. Ik schrijf ook graag stukjes in het personeelsblad. Daar kijken ze al niet eens meer van op."
lees verder
naar boven

openbaar bestuur

Het platteland verandert snel. Dat geldt ook voor driekwart van de
gemeente Deventer.Reden voor een periodieke nieuwsbrief plattelandsontwikkeling. In opdracht van augustijn/communicatie schreef ik het nieuwste nummer en maakte ik de foto's erbij.
Platteland volop in ontwikkeling
De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte leggen in één gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan vast in welke richting het buitengebied zich in de nabije toekomst ontwikkelt. De inloopavonden in mei en oktober over dit plan en over de bijbehorende Bestemmingsplannen Buitengebied werden goed bezocht. Het is prettig te merken hoe betrokken de plattelandsbevolking zich bij alle ontwikkelingen voelt. Dat hebben we nodig om van ons beleid een succes te maken.
lees en kijk verder

naar boven

Doe Mee in Zwolle. Zo heette een integratieproject van de gemeente, uitgevoerd door het SVWO. Ter afsluiting schreef ik een compleet boekje over dit opvolgenswaardige project.
Briljant
Doe Mee in Zwolle heeft in anderhalf jaar tijd bruggen geslagen tussen vrouwen van de diverse culturen die in onze stad wonen, en in het bijzonder tussen allochtonen en autochtonen. Als gemeente proberen we integratie vaak te vangen in cijfers, maar dit is waar het om gaat: ontmoetingen, het ontstaan van contacten tussen vrouwen vanuit hun eigen behoeften. Honderden vrouwen deden mee aan de activiteiten en bijeenkomsten.
lees verder

Nabij de IJssel ten zuiden van Kampen verrijst een nieuwe woonwijk. Om potentiële bewoners te trekken geeft de gemeente Kampen onder meer een folder uit.
Het Onderdijks
Een mooie plek om te wonen tussen stad en IJssel

Bent u op zoek naar een bijzondere woning of een bouwkavel in een ruime en duurzame woonwijk? In een wijk die stad en platteland combineert en die goed bereikbaar is, ook voor de Randstad? Dan is er in Kampen voor u Het Onderdijks.
lees verder

naar boven

Na een jaar wijkgericht werken wil de gemeente Zwolle de eerste resultaten ervan laten zien in een brochure. Ik beschrijf verschillende cases als voorbeeld van het succes.
Breed draagvlak voor herinrichting Assendorperstraat door nieuwe aanpak
Stromen fietsers en brommers naar scholen en kantoren, af en aan rijdende vrachtauto's om de winkels te bevoorraden, ieder kwartier een stadsbus en daarbij nog het doorgaande autoverkeer en winkelend publiek. De Assendorperstraat is een gezellige straat, maar ook een drukke en onoverzichtelijke straat. De vervanging van het wegdek was voor de gemeente aanleiding om hier iets aan te doen. De straat moest veiliger en het aanzien beter. In een open proces en stapsgewijs creëerde ze hiervoor een draagvlak bij alle belangenhebbende partijen. Naam van de gehanteerde methodiek: de 'podo-aanpak'.
lees verder

bedrijven

Grontmij wil een nieuwe bodemsaneringstechniek onder de aandacht brengen met een artikel in vakblad ROM.
Bodemsanering en recreatie in Leidsche Rijn
'Put van Kraal' wordt 'Park van Kraal'

Door gebruik te maken van Flexibele Emissie Beheersing (FEB) is de gemeente Utrecht in staat de voormalige stortplaats ‘Put van Kraal' verantwoord te integreren in Vinex-locatie Leidsche Rijn. FEB is een bodemsaneringsaanpak die zich kenmerkt door een grote mate van betrouwbaarheid en het beperken van investeringen tot het hoogst noodzakelijke.
lees verder

naar boven

Reisorganisatie ACSI wil een artikel in kampeerblad CMS. Daarin moeten diverse buitensporten en campings in meerdere landen genoemd worden. Dit is het verhaal dat ik ervan maakte.
Sportief kamperen
Op zoek naar nieuwe sensaties of gewoon lekker sportief buiten bezig zijn. Mensen hebben verschillende motieven om in hun vakantie aan buitensportactiviteiten deel te nemen. Zeker is wel dat het een trend is, dat steeds meer kampeerders actief vakantie vieren. Ze willen van alles proberen. Gelukkig spelen campings daar uitgebreid op in. Scheren over de golven of kruipdoor sluipdoor door het binnenste van een berg. Er is avontuur en uitdaging voor alle leeftijden.
lees verder


Meer voorbeeldteksten per onderwerp en tekstsoort zet ik binnenkort in een overzicht.
    LINKS

 NIEUW

 CONTACT

 COPYRIGHT
 
 
home